ARDEX FB

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Gruntowanie  »  ARDEX FB
ARDEX FB
Płynna żywica

Na bazie żywicy epoksydowej. Do trwałego łączenia rys w jastrychach i innych podłożach. Jako mostek sczepny pomiędzy podłożem a świeżą zaprawą lub betonem.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Dobre właściwości rozlewne. Doskonałe właściwości wnikania.
Zakres zastosowania:
Zalewanie, dyblowanie i trwałe łączenie rys i pozornych fug w jastrychach, również przy ogrzewaniu podłogowym i innych podłożach. Mostek sczepny pomiędzy podłożem a świeżą zaprawą, starym a nowym betonem.

Specyfikacja
Proporcje mieszania: na podstawie opakowania
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,5 kg/l
Zużycie materiału: zależy od szerokości i głębokości rysy, fugi i odwiertów i może wynosić do 300 g/m.b. Jako mostek sczepny potrzeba co najmniej 1 kg/m2 płynnej żywicy ARDEX FB.
Czas pracy (20°C): około 90 min
Wytrzymałość na obciążenia: po około 1 dniu
GISCODE: RE 1 = nie zawiera rozpuszczalników
Magazynowanie: około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
4 kg wiadro6019040 24705 60190 090 wiader
1 kg puszka6020040 24705 60200 6pakowane po 10 szt. 340 puszek


Produktidentifier