ARDEX PU 30

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Gruntowanie  »  ARDEX PU 30
ARDEX PU 30
1K-PU Poliuretanowa żywica gruntująca

Uniwersalny, 1-komponentowy, podkład gruntujący na bazie reaktywnej żywicy poliuretanowej, do stosowania przed klejeniem na gładkich i zwartych podłożach.

Specyfikacja
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Podłogi.

Zakres stosowania:
- Bariera i odcięcie wilgoci resztkowej w podłożachbetonowych i jastrychach cementowych max. do4 % - CM. , na ogrzewaniu podłogowym do 3 % -CM.
- Gruntowanie i wzmacnianie podłoży:jastrychy anhydrytowe, jastrychy cementowe, podłoża betonowe.
- Jako podkład gruntujący dla podłoży chłonnych i nie chłonnych takich jak
- Beton
- Jastrychy cementowe i anhydrytowe, jastrychymagnezjowe, podłogi drewniane, lany asfalt
- pozostałości po klejach do parkietów Podłoża wrażliwe na wilgoć:
- płyty wiórowe, OSB
- jastrych z elementów gotowych
- płytki ceramiczne i lastriko
Szybkoschnący, dalsze prace po upływie godziny
Jednokomponentowy
Środek o niskim poziomie lepkości
Dobre właściwości wnikania
Elastyczny
Niska emisja substancji lotnych
Nie zawiera rozpuszczalników ani wody

Informacje techniczne
Uwaga na mróz: tak
Czas schnięcia +20°C:ok. 1 godzina jako grunt ok. 2 godzin w dwóch warstwach
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
EMICODE : EC1RPLUS – bardzo niska emisja
GISCODE: RU 1 - bez rozpuszczalników
Opakowanie: Kanister 11 kg netto
Magazynownie: powyżej +5°C / chronić przed mrozem
Czas magazynowania: ok. 12 ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętymopakowaniu
Zużycie materiału: 100-150g/m2 pojedyncza aplikacja jako podkład 250-300g/m2 podwójna aplikacja jako bariera dla wilgoci
Czas pracy: (+20°C): ok. 60 minut
Możliwość wejścia: (+20°C): ok. 40-50 minut

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
11kg Kanister22390 40 24705 22390 460 Kanister/Paleta


Produktidentifier