ARDEX X 32

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Klejenie płytek i kamienia  »  ARDEX X 32
ARDEX X 32
Elastyczna zaprawa grubowarstwowa do kamienia naturalnego

Na bazie cementu, wykorzystuje efekt ARDURAPID®.
Osadzanie bez tendencji do przebarwień. Do bezwykwitowego osadzania kamienia naturalnego, płytek ceramicznych oraz materiałów izolacyjnych. Osadzanie płytek ceramicznych z gresu, kamionki i kamionki szlachetnej.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi.
Po 3 godzinach możliwe obciążanie ruchem pieszym oraz fugowanie. Grubość zaprawy 3-30 mm. Szybkoschnący. Wysoka wydajność, łatwy w nakładaniu.
Zakres stosowania:
Wolne od przebarwień i wykwitów układanie:
-płyt i płytek z kamienia naturalnego z: marmuru, marmuru jurajskiego, granitu, kwarcytu
-płyt betonowych i aglomarmurowych
-płytek gresowych z kamionki i fajansu, kamionki szlachetnej

Wyrównywanie powierzchni ścian i podłóg przed przystąpieniem do prac związanych z dalszym układaniem warstw wierzchnich. Platerowanie na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym.

Specyfikacja
Normy: zaprawy cienkowarstwowe EN 12004 C2/FTE S1

Proporcje mieszania:
Na podłodze: około 8-8,5 l wody : 25 kg proszku
Na ścianie: około 7,5 l wody : 25 kg proszku
Ciężar właściwy: około 1,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,6 kg/l
Zużycie materiału: w przypadku gładkiego podłoża około 1,2 kg/m2/mm packa 8x8x8 mm: około 3,3 kg/m2
Czas pracy (20°C): około 60 min
Czas układania płytek: około 20 min (po nałożeniu zaprawy)
Czas korekcji: około 20-30 min
Możliwość obciążania ruchem pieszym/fugowania (20°C): po około 3 godz. od nałożenia
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zawiera cement niskochromianowy
Magazynowanie: około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
25 kg worek5420140 24705 54201 240 worków


Produktidentifier