ARDEX X 77 S

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Klejenie płytek i kamienia  »  ARDEX X 77 S
ARDEX X 77 S
Elastyczny klej MicroTec, szybki

Na bazie cementu.
Do układania i osadzania ceramicznych okładzin, także w przypadku niskiej chłonności okładziny (kamionka szlachetna).
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi.
Wodoszczelny, mrozoodporny, elastyczny, wysoka wydajność, materiał łatwy w stosowaniu. Powierzchnie można fugować po upływie 90 min.
Dodatkowa pewność wykorzystująca wzmocnienie włóknami:
-naprężenia zostają skompensowane
-wytrzymałość sklejenia zostaje ulepszona
-siły odkształceń zostają zredukowane
Zakres zastosowania:
Elastyczny klej o lekkiej konsystencji.
Układanie i osadzanie:
-płytek z kamienia, kamienia szlachetnego
-mozaiki ze szkła i porcelany
-płyt betonowych
-płyt z kamieni naturalnych odpornych na działanie wilgoci
Osadzanie:
-odpowiednich płyt budowlanych, np. kartonowo-gipsowych
-płyt izolacyjnych z twardej pianki, wełny mineralnej
-kształtowanych płytek profilowanych (twarda pianka - płyty izolacyjne obustronnie pokrywane zaprawą - docieplenia)
Osadzanie i układanie płytek w basenach. Osadzanie ceramicznych okładzin na fasadach. Osadzanie i układanie płytek na jeszcze kurczących się podłożach betonowych (mających min. 3 miesiące od ułożenia).

Specyfikacja
Normy: EN 12004 C2/F(F)T(T)E/S1

Klasyfikacja F (wytrzymałość na rozciąganie = 0,5 N/mm2) po upływie 6 godz.

Po dodaniu plastyfikatora ARDEX E 90 uzyskujemy wysokoformowalną elastyczną zaprawę klejącą w klasie CS 2 EN 12004.

Proporcje mieszania:
około 8,5 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,5 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim podłożu
packa 3x3x3 mm: ok. 1,3 kg/m2
packa 6x6x6 mm: ok. 2,0 kg/m2
packa 8x8x8 mm: ok. 2,5 kg/m2
Czas pracy (20°C): około 30 min
Czas układania płytek: około 20 min Czas korekcji: około 15 min
Możliwość obciążenia ruchem pieszym (20°C): po 90 min można fugować podłogi
Fugowanie ścian: po około 60 min
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
GISCODE: ZP1 = zawiera cement niskochromianowy
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
25 kg worek5406240 24705 54062 940 worków


Produktidentifier