ARDEX X 77 W

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Klejenie płytek i kamienia  »  ARDEX X 77 W
ARDEX X 77 W
Elastyczny klej MicroTec, biały

Na bazie cementu. Osadzanie i układanie okładzin ceramicznych, także w przypadku niskiej chłonności okładziny (kamionka szlachetna).
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi.
Wodoodporny
Mrozoodporny
Elastyczny
Duża wydajność
Materiał łatwy w stosowaniu
Bezskurczowy
Dzięki technologii AMF uzyskujemy dodatkową pewność wykorzystującą wzmocnienie włóknami:
-naprężenia zostają skompensowane
-wytrzymałość sklejenia zostaje ulepszona
-siły odkształceń zostają zredukowane
Zakres stosowania:
Elastyczny klej o lekkiej konsystencji. Układanie i osadzanie:
-płytek z kamienia oraz kamienia szlachetnego
-mozaiki ze szkła i porcelany
-płyt betonowych
-płyt z kamieni naturalnych odpornych na wilgoć
-płytek ceramicznych i gresowych
Osadzanie:
-odpowiednich płyt budowlanych, np. kartonowo-gipsowych
-płyt izolacyjnych z twardej pianki, styropianu, wełny mineralnej
-kształtowanych płytek profilowanych (twarda pianka - płyty izolacyjne obustronnie pokrywane zaprawą - docieplenia)
Osadzanie i układanie płytek w basenach.
Osadzanie ceramicznych okładzin na fasadach.
Osadzanie i układanie płytek na jeszcze kurczących się podłożach betonowych i murowanych (mających minimum 3 miesiące)

Specyfikacja
Normy: Zaprawy cienkowarstwowe EN 12004 C2/T(T)E S1

Po dodaniu plastyfikatora ARDEX E 90 uzyskujemy wysokoformowalną elastyczną zaprawę klejącą w klasie CS 2 EN 12004.

Proporcje mieszania: 11,0 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,0 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,5 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim podłożu
packa 3x3x3 mm: ok. 1,0 kg/m2
packa 6x6x6 mm: ok. 1,6 kg/m2
packa 8x8x8 mm: 2,2 kg/m2
Czas pracy (20°C): około 3 godz.
Czas układania płytek: około 60 min po nałożeniu kleju
Czas korekcji: około 15 min
Możliwość obciążenia ruchem pieszym (20°C): po wystarczającym utwardzeniu po około 24 godz. jest możliwe fugowanie podłóg
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
GISCODE: ZP1 = wyrób zawiera cement niskochromianowy
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
25 kg worek5406040 24705 54060 540 worków


Produktidentifier