ARDEX A 35

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Stan surowy  »  ARDEX A 35
ARDEX A 35
Spoiwo jastrychowe szybkowiążące, 1-dniowe

Efekt ARDURAPID®.
Do stosowania wewnątrz.
Po 3 godzinach możliwość obciążania ruchem pieszym, po 1 dniu zdolny do przyjęcia okładzin podłogowych i w pełni użyteczny. Minimalne wartości wytrzymałości wymagane przez normę DIN 18 560 zostają osiągnięte już po 1 dniu.
Zakres zastosowania:
Wykonywanie jastrychów cementowych po zarobieniu cementu ARDEX A 35 z kruszywem o ziarnistości 0-8 mm i wodą do plastycznej konsystencji.
Również jako środek wiążący do lekkich wypełniaczy (granulki styropianowe). Uzyskujemy lekką masę wypełniającą do wyrównywania większych nierówności pod system pływających podłóg żywicznych z zastosowaniem ARDEX EP 25.

Specyfikacja
Proporcje mieszania: 1:4 25 kg ARDEX A 35 100 kg piasku o frakcji 0-8 mm oraz 6-11 l wody (zależnie od wilgotności piasku) 1:5 25 kg ARDEX A 35 125 kg piasku o frakcji 0-8 mm oraz 6-11 l wody (zależnie od wilgotności piasku)
Gęstość świeżej zaprawy: około 2,0 kg/l
Zużycie materiału: około 3,7 kg proszku na m2 przy grubości 1 cm przy proporcji mieszania 1:4; około 3,1 kg proszku na m2 przy grubości 1 cm przy proporcji mieszania 1:5
Czas pracy (20°C): około 60 min Możliwość obciążenia ruchem pieszym: po około 3 godz.
Wartość pH: około 12
Własności korozyjne: nie zawiera składników o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zawiera cement niskochromianowy
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
25 kg worek5210740 24705 52107 940 worków


Produktidentifier