ARDEX E 100

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Stan surowy  »  ARDEX E 100
ARDEX E 100
Plastyfikator do zapraw ARDEX

Akrylowy dodatek modyfikujący do zapraw cementowych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Łatwy w zastosowaniu, nie zawiera środków rozpuszczalnikowych, zwiększa wytrzymałość, elastyczność i przyczepność zapraw, redukuje powstawanie rys i odprysków materiału. Materiał odporny na alkalia, zabezpiecza antykorozyjnie elementy stalowe.
Zakres zastosowania:
Dodatek do zapraw wykonanych z:
-szybkowiążącego cementu witteńskiego 32,5 R-SF
-normalnych cementów
-szybkowiążącej zaprawy witteńskiej M4
-ARDEX B 12 szpachlówki do betonów
-ARDEX B 14 cementowej zaprawy do napraw elementów betonowych
-ARDEX B 10 szpachlówki do dokładnych prac wykończeniowych na powierzchniach betonowych
-ARDEX F 11 fasadowej masy szpachlowej
Dodatek do szlamów sczepnych. Poprawia wytrzymałość, elastyczność, przyczepność, hydrofobowość, relaksuje naprężenia skurczowe.
Poprawia wytrzymałość na zginanie i rozciąganie, przyczepność do podłoża, zwiększa elastyczność zapraw i betonów. Poprawia plastyczność i urabialność zaprawy bez zwiększania zawartości płynu zarobowego. Umożliwia trwałe naprawy betonu, tynków i jastrychów, prefabrykatów betonowych (ubytki, wypełnianie pustek, rogów i krawędzi). Pozwala na stosowanie cieńszych warstw zapraw sczepnych, zwiększa odporność na ścieranie, elastyczność i poprawia przyczepność zapraw i warstw tynku również na gładkim podłożu. Podnosi zdolność wiązania zaprawy do układania płytek ceramicznych i płyt z kamienia naturalnego.

Specyfikacja
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
5 kg wiadro5928040 24705 59280 272 wiadra
20 kg wiadro5926040 24705 59260 424 wiadra


Produktidentifier