ARDEX FIX

Witamy w ARDEX  »  Produkty  »  Wyrównanie posadzki  »  ARDEX FIX
ARDEX FIX
Błyskawiczna masa szpachlowa

Na bazie cementu, wykorzystuje efekt ARDURAPID®. Masa szpachlowa do napraw o charakterze wykończeniowym do podłóg.
Do stosowania wewnątrz.
Gotowa do układania płytek już po 30 minutach. Nie wymaga gruntowania. Szybko wiąże. Szybko wysycha. Dająca się rozprowadzić do zera.
Zakres zastosowania:
Wyrównywanie podłoży:
-przed układaniem okładzin podłogowych Wypełnianie: dziur, wyłomów i szczelin oraz różnic w wysokości w:
-jastrychach
-płytach pilśniowych
-innych płytach budowlanych Wyrównywanie nierówności w:
-jastrychach cementowych, anhydrytowych i z lanego asfaltu
-podłogach betonowych
-płytach pilśniowych
-okładzinach z płyt lub płytek Szpachlowanie miejscowe w celu usunięcia źle wykonanych miejsc i rys po kielni w starych i nowych warstwach masy szpachlowej. Nadaje się do szpachlowania miejscowego warstwą 0-4 mm. Grubości stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

Specyfikacja
Proporcje mieszania: około 0,33 l wody : 1 kg proszku około 1,65 l wody : 5 kg proszku
Ciężar właściwy: około 0,86 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,5 kg/l
Zużycie materiału: około 1,15 kg na m2/mm
Czas pracy (20°C): około 5 min
Możliwość obciążania ruchem pieszym (20°C): po około 30 min
Gotowość do układania warstw wierzchnich (20°C): po około 30 min
Odporność na obciążenia skupione (fotele na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zawiera cement niskochromianowy
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu około 12 miesięcy

Pojemniki i opakowania

OpakowanieNr artykułuEAN-NrPaleta
5 kg worek5212040 24705 52120 8pakowane po 4 szt. 160 jednostek


Produktidentifier